அம்பாறை மாவட்டத்தில் 50 மாவீரர்கள் குடும்பங்களுக்கு மதிப்பளிப்பு செய்யப்பட்டது!

You are currently viewing அம்பாறை மாவட்டத்தில் 50 மாவீரர்கள் குடும்பங்களுக்கு மதிப்பளிப்பு செய்யப்பட்டது!

தமிழின விடுதலைகாய் வித்தான மாவீரர்களை உவந்தளித்த குடும்பத்தினருக்கான மதிப்பளிப்பு ,பெல்சியம்  நாட்டில் வாழும் தமிழ் மக்களின் நிதிப்பங்களிப்பில் அம்பாறை மாவட்டத்தில் 50 குடும்பங்களுக்கு செய்யப்பட்டது.இம்மதிப்பளிப்பு உதவியினை பெற்ற மாவீரர் பெற்றோர் நன்றியுடன் நினைவில் கூர்ந்தனர்.​

அம்பாறை மாவட்டத்தில் 50 மாவீரர்கள் குடும்பங்களுக்கு மதிப்பளிப்பு செய்யப்பட்டது! 1
அம்பாறை மாவட்டத்தில் 50 மாவீரர்கள் குடும்பங்களுக்கு மதிப்பளிப்பு செய்யப்பட்டது! 2
அம்பாறை மாவட்டத்தில் 50 மாவீரர்கள் குடும்பங்களுக்கு மதிப்பளிப்பு செய்யப்பட்டது! 3
அம்பாறை மாவட்டத்தில் 50 மாவீரர்கள் குடும்பங்களுக்கு மதிப்பளிப்பு செய்யப்பட்டது! 4
அம்பாறை மாவட்டத்தில் 50 மாவீரர்கள் குடும்பங்களுக்கு மதிப்பளிப்பு செய்யப்பட்டது! 5
0 0 votes
உங்கள் மதிப்பீடு
பகிர்ந்துகொள்ள
குழுசேர
தெரியப்படுத்த
guest
0 கருத்துக்கள்
Inline Feedbacks
View all comments