இன்று தாய்மாரின் போராட்டம் 1400 நாட்களை எட்டுகிறது!!

இன்று தாய்மாரின் போராட்டம் 1400 நாட்களை எட்டுகிறது!!


எங்கள் ஜனநாயக போராட்டத்துக்கு உலகத்தின் பார்வை உள்ளது.
இந்த நாளில், நாங்கள் அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் இந்தியாவின் உதவியை தொடர்ந்து நாடுகிறோம் . காணாமல் ஆக்கப்பட்ட நமது தமிழர் பிரச்சினை,தமிழ் இனத்தின் வாழ்வுரிமைக்கான பிரச்சினை. இதனை தீர்க்க இந்த 3 நாடுகள் மட்டுமே எங்களுக்கு உதவ முடியும்

வலுவான நாடுகள் நமது பிரச்சினையான – இனப்படுகொலையை நிறுத்துவது அவசியம் , இல்லையெனில் இலங்கையில் நடந்தது என்பது மற்ற நாடுகளிலும் பின்பற்றுவதை ஊக்கிவிக்கும்.

ஆகஸ்ட் 2020 தேர்தலுக்குப் பிறகு, பல்வேறு தமிழ் கட்சிகளுக்கு வெற்றி கிடைத்தது. ஆனால் அவர்கள் இன்னும் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றத் தவறிவிட்டனர். அவர்களால் முன்மொழியப்பட்ட தங்கள் சொந்தக் கொள்கையை அவர்கள் தொடர்ந்து புறக்கணித்தால் , தமிழர்கள் ஒரு புதிய அரசியல் கட்சியைக் கண்டுபிடிக்க நிர்பந்திக்கப்படுவார்கள்.

விக்னேஸ்வரன் ஒடுக்கப்பட்ட தமிழர்களைப் பற்றிய பிரச்சினையைத் பற்றி பேசாமல் அவர் சிங்களவருக்கு என்ன பிடிக்கும் என்று உரையாற்றுகிறார்.

இன்று தாய்மாரின் போராட்டம் 1400 நாட்களை எட்டுகிறது!! 1
இன்று தாய்மாரின் போராட்டம் 1400 நாட்களை எட்டுகிறது!! 2
பகிர்ந்துகொள்ள