ஊர்காவற்றுறை உத்தியோகபூர்வ தேர்தல் முடிவு!

ஊர்காவற்றுறை உத்தியோகபூர்வ தேர்தல் முடிவு!

யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம்
ஊர்காவற்றுறை.
உத்தியோகபூர்வ தேர்தல் முடிவு.
ஈ.பி.டி.பி.-6369
த.தே.கூ.-4412
த.தே.ம.மு.- 1376
ஸ்ரீ.ல.சு.க.- 1677

பகிர்ந்துகொள்ள