ஒட்டுசுட்டான் தான்தோன்றீஸ்வரர் ஆலய முன்றலிலும் அடையாள உண்ணாவிரத போராட்டம்!!

ஒட்டுசுட்டான் தான்தோன்றீஸ்வரர் ஆலய முன்றலிலும் அடையாள உண்ணாவிரத போராட்டம்!!

வட தமிழீழம் , முல்லைத்தீவு ஒட்டுசுட்டான் தான்தோன்றீஸ்வரர் ஆலய முன்றலிலும் அடையாள உண்ணாவிரத போராட்டம் இடம்பெற்று வருகிறது.

ஒட்டுசுட்டான் தான்தோன்றீஸ்வரர் ஆலய முன்றலிலும் அடையாள உண்ணாவிரத போராட்டம்!! 1

ஒட்டுசுட்டான் தான்தோன்றீஸ்வரர் ஆலய முன்றலிலும் அடையாள உண்ணாவிரத போராட்டம்!! 2
பகிர்ந்துகொள்ள