கம்பஹாவில் ஊரடங்கு!

கம்பஹாவில் ஊரடங்கு!

கம்பஹா பொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட பகுதியில் இன்று மாலை 6 மணி முதல் மறு அறிவித்தல் வரையில் பொலிஸ் ஊரடங்கு சட்டம் அமுல்படுத்தப்படவுள்ளது.

பகிர்ந்துகொள்ள