கிளிநொச்சியில் நீதிக்கான தீச்சட்டிப்போராட்டம்!

கிளிநொச்சியில் நீதிக்கான தீச்சட்டிப்போராட்டம்!

இன்று கிளிநொச்சியில் வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் உறவினர்கள் மேற்கொண்ட தீச்சட்டி போராட்டம் இன்று(20-02-2021) மிக எழுச்சியுடன் எமக்கு இழைக்கப்பட்ட நீதிக்காக நடைபெற்றது.

கிளிநொச்சியில் நீதிக்கான தீச்சட்டிப்போராட்டம்! 1
கிளிநொச்சியில் நீதிக்கான தீச்சட்டிப்போராட்டம்! 2
கிளிநொச்சியில் நீதிக்கான தீச்சட்டிப்போராட்டம்! 3
கிளிநொச்சியில் நீதிக்கான தீச்சட்டிப்போராட்டம்! 4
பகிர்ந்துகொள்ள