ஜநாவை நோக்கிய நீதிக்கான போராட்டப்பாடல்

ஜநாவை நோக்கிய நீதிக்கான போராட்டப்பாடல்

பாடல் வரிகள்
மாமுனை மனோ

பாடகர்கள்

விஸ்ணு சரன்.
பார்த்தீபன்.
ஆனந் .
அம்பிலி.
சாமளா.

இசை
ரவி நடேசன்

programming
Jeevaraja

Bass
Ganesh

Rythm,mix& mastering
Siva
JS Studio

பகிர்ந்துகொள்ள