தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் செயலாளர் கஜேந்திரன் செயலாளர் அவர்களின் உரை!

தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் செயலாளர் கஜேந்திரன் செயலாளர் அவர்களின் உரை!

மாமனிதர் கிட்டினன் சிவநேசன் அவர்களின் 12ம் ஆண்டு நினைவேந்தல் நிகழ்வில் தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் செயலாளர் கஜேந்திரன் செயலாளர் அவர்களின் உரை..

Slået op af Tamil Murasam radio /தமிழ்முரசம் i Fredag den 6. marts 2020
பகிர்ந்துகொள்ள