தமிழ்முரசத்தின் காலக்கண்ணாடியில் செல்வராசா கயேந்திரன்!

தமிழ்முரசத்தின் காலக்கண்ணாடியில் செல்வராசா கயேந்திரன்!

தமிழ்முரசத்தின் காலக்கண்ணாடியில் தமிழ்த்தேசிய மக்கள் முன்னணியின் செயலாளர் செல்வராசா கயேந்திரன் தெரிவித்த கருத்துக்களை கேட்கலாம்.

https://www.facebook.com/335638133125791/posts/3060034817352762/

பகிர்ந்துகொள்ள