நினைவு சின்னம் மீண்டும் கட்டப்படுவதை உறுதிசெய்யவேண்டும்!

நினைவு சின்னம் மீண்டும் கட்டப்படுவதை உறுதிசெய்யவேண்டும்!


தமிழ் நினைவுச்சின்னத்தின் நடவடிக்கை மற்றும் அழிவின் பின்னணியில் உள்ள சக்திகள் விரைவாக வெளியே வந்து தாக்குதலுக்கு மன்னிப்பு கோரி நினைவுச்சின்னம் மீண்டும் கட்டப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று நான் நம்புகிறேன்.
மிருகத்தனமான செயல் யாழ்ப்பாணம் மற்றும் இலங்கையில் வன்முறை மற்றும் மோதலுக்கு வழிவகுக்காது என்று நான் முழு மனதுடன் நம்புகிறேன்.என ” டென்மார் சமூக ஜனநாயகக் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ட்ரோல்ஸ் ராவ்ன், தெரிவித்துள்ளார்.

பகிர்ந்துகொள்ள