நெடுங்கேணியை வந்தடைந்தது உரிமைக்கான போராட்டம்!

நெடுங்கேணியை வந்தடைந்தது உரிமைக்கான போராட்டம்!
தமிழ் நிலத்தை ஆக்கிரமித்து நிற்கும் சிறீலங்கா இராணுவமே வெளியேறு தமிழர் தேசம் விடியட்டும் மக்கள் ஆட்சி நடக்கட்டும் அரசியல் கைதிகளை விடுதலை செய் போன்ற கோசங்களோடு எழுச்சியோடு பயணிக்கிறது பேரணி
பகிர்ந்துகொள்ள