பிரிகேடியர் சுப.தமிழ்ச்செல்வன் மற்றும் ஏனைய மாவீரர் நினைவு நாள்

பிரிகேடியர் சுப.தமிழ்ச்செல்வன் மற்றும் ஏனைய மாவீரர் நினைவு நாள்

இந்நிகழ்வில் மாவீரர் நாள் பற்றிய மேலதிக விபரங்கள் மக்களுக்கு தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழுவால் தெரிவிக்கப்படும் என்பதனை அறியத்தருகின்றார்கள்.

பகிர்ந்துகொள்ள