விடுதலைப்புலிகள் ஏடு ஆவணப்படுத்தல்களை சிறப்பாக செய்து முடித்த லெப்.கேணல் அன்புமணி!!

You are currently viewing விடுதலைப்புலிகள் ஏடு ஆவணப்படுத்தல்களை சிறப்பாக செய்து முடித்த லெப்.கேணல் அன்புமணி!!

விடுதலைப்புலிகள் ஏடு ஆவணப்படுத்தல்களை சிறப்பாக செய்து முடித்த லெப்.கேணல் அன்புமணி நினைவில்.!

விடுதலைப்புலிகள் ஏடு ஆவணப்படுத்தல்களை சிறப்பாக செய்து முடித்த லெப்.கேணல் அன்புமணி!! 1

​லெப்.கேணல் அன்புமணி(திவாகர்)
நான் நடுராத்தியில் பல தடவை நித்திரையில் இருந்து எழுப்பியிருக்கின்றன். எந்தவித சலிப்பின்றி அவரே வந்து வேலை செய்து தருவார். பிரின்ரர் சிலவேளைகளில் வேலைசெய்யாமல் இருக்கும், சிலவேளைகளில் ரோணர் பிரச்சினையாக இருக்கும், உடனயாடியாக அன்புமணி அண்ணையிடம் ஓடிபோனா காணும், வேலை முடிஞ்சதிற்கு சமன். 

விடுதலைப்புலிகள் ஏடு ஆவணப்படுத்தல்களை சிறப்பாக செய்து முடித்த லெப்.கேணல் அன்புமணி!! 2

தன்னுடைய இடத்திலே வேலை செய்ய சொல்லிவிடுவார். யாருடைய வெளியீடு என்றாலும் உதவி என்று கேட்டால், எந்த மறுப்பின்றி உரிய நேரத்திற்குள் செய்து கொடுக்கும் அன்புமணி அண்ணையை இழந்து 12  ஆண்டுகளை கடக்கின்றோம்.

விடுதலைப்புலிகளின் உத்தியோக பூர்வ ஏடான “விடுதலைப்புலிகள்” பத்திரிகையின் இதழ் -01 தொடக்கம் 138 வரையான பதிப்புக்களை இணையத்தில் அனைவரும் பார்வையிடலாம். அந்த பணிகளுக்கு உரித்தானவர் இவரே. ஆவணப்படுத்தல்களை மிகவும் அக்கறையாக செய்து முடித்தவர். அவரையும் இந்நாளில் நினைவு கூருகின்றேன்.

“அன்புமணி அண்ணை எப்பொழுதும் எங்களோடயே இருப்பார்.”​

பகிர்ந்துகொள்ள