விழித்திருக்கும்போது நடைபெற்ற மூளை அறுவைச்சிகிச்சை!!

விழித்திருக்கும்போது நடைபெற்ற மூளை அறுவைச்சிகிச்சை!!

​இலங்கை வரலாற்றில் முதன்முறையாக ஒருவர் விழித்திருக்கும் போது மூளை அறுவை சிகிச்சை

(Awake Craniotomy) வெற்றிகரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்த சாதனையை அனுராதபுரம் போதனா

வைத்தியசாலையின் வைத்தியர்கள் குழு நிகழ்த்தியுள்ளது. Awake Craniotomy என்பது மொழி மூலத்தின்

அடிப்படையில் மூளையில் உள்ள கட்டியை அகற்றும் முறையாகும். இது அறிவாற்றல் செயல்பாட்டைக்

காக்கும் போது நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்களுக்கு மூளைக் கட்டியை அகற்ற உதவுகிறது.மொழி

போன்ற மூளையின் அறிவாற்றல் மையங்களுக்கு அருகிலுள்ள பகுதிகளில் செயல்பட வேண்டிய அவசியம்

இருக்கும்போது, ​​அறிவாற்றலைச் சோதிப்பதற்கான ஒரே வழி நோயாளி விழித்திருப்பது மற்றும் அறுவை

சிகிச்சையின்போது தொடர்பு கொள்ளவதாகும். அண்மையில் இதுபோன்ற Awake Craniotomy சத்திரசிகிச்சையை​

​அநுராதபுரம் வைத்தியசாலையின் நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை துறை வெற்றிகரமாக மேற்கொண்டது.

டிசம்பர் 1 ம் திகதி வைத்தியர் மதுஷங்க கோம்ஸ் (ஆலோசகர் நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்) மற்றும்

வைத்தியர் ரோஹன் பாரிஸ் (ஆலோசகர் நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்) தலைமையிலான குழு,

மூளையின் இன்சுலர் கட்டியால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நோயாளிக்கு அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டது.

மண்டை ஓட்டின் ஒரு பகுதி அகற்றப்படும்போது நோயாளிக்கு ஆழ்ந்த மயக்க மருந்து கொடுக்கப்பட்டு பின்னர்,

கட்டி அகற்றலின் போது நோயாளி எழுந்திருந்தார்.தொடர்ச்சியான சோதனைகளைச் செய்யும்படி அவரிடம்

கேட்கப்பட்டது. இந்த சோதனைகள் மூளையின் மொழி மற்றும் சிறப்பு செயல்பாட்டு பகுதிகளுக்கு குறிப்பிடத்தக்க

சேதத்தை ஏற்படுத்தாமல் பாதுகாப்பான அறுவை சிகிச்சை ஓரங்களை வரைபடமாக்க உதவியது.

அறுவைசிகிச்சை முழுவதும் நரம்பு கண்காணிப்பு மோட்டார் கார்டெக்ஸின் இந்த வரைபடத்தை செயல்படுத்தியது.

இதேவேளை அறுவை சிகிச்சைக்குப் பின் ஏற்படும் சிக்கல்கள் அல்லது நரம்பியல் குறைபாடுகள் இல்லாமல்

அறுவை சிகிச்சை வெற்றிகரமாக முடிந்ததுடன் நோயாளி விரைவில் வீட்டிற்குச் செல்லவுள்ளதாக

வைத்தியசாலை கூறியுள்ளது.​

பகிர்ந்துகொள்ள