10.05.2009 அன்று மக்கள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் 3000 வரையான பொதுமக்கள் கொல்லப்பட்டனர்.

Default_featured_image
பகிர்ந்துகொள்ள