இரண்டாவது நாள் பேரணி தாழங்குடாவிலிருந்து ஆரம்பம்…காணொளி

இரண்டாவது நாள் பேரணி தாழங்குடாவிலிருந்து ஆரம்பம்…காணொளி

பொத்துவில் தொடக்கம் பொலிகண்டி வரையிலான தமிழர் உரிமையை மீட்டெடுக்கும் போராட்டம் இரண்டாவது நாள் பேரணி தாழங்குடாவிலிருந்து ஆரம்பம்…

பகிர்ந்துகொள்ள