இலங்கை ரூபா கடும் வீழ்ச்சி

You are currently viewing இலங்கை ரூபா கடும் வீழ்ச்சி

வரலாற்றில் முதல் முறையாக அமெரிக்க டொலர் ஒன்றுக்கு எதிராக இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி மிக மோசமான வீழ்ச்சியை சந்தித்துள்ளது.

இலங்கை மத்திய வங்கி நேற்று வெளியிட்ட நாணய மாற்று விகிதங்களின் அடிப்படையில், அமெரிக்க டொலர் ஒன்றுக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி 190 ரூபாவைக் கடந்துள்ளது.

இன்றைய தினம் டொலர் ஒன்றின் விற்பனை விலை 190.61 ரூபாவாகப் பதிவாகியுள்ளது.

பகிர்ந்துகொள்ள