தமிழ் இனத்தின் உயிர்நாடி யாழ் நூலகம்!

You are currently viewing தமிழ் இனத்தின் உயிர்நாடி யாழ் நூலகம்!

https://www.facebook.com/335638133125791/posts/3035114589844785/

ஓட்டுமொத்த தமிழ்த்தேசத்தின் ஆத்மா எரிக்கப்பட் யாழ்ப்பாணம் பொது நூலகத்தின் நினைவு நாளில் தமித்தேசிய மக்கள் முன்னணியினர் நினைவு விளக்கேற்றினர்.

பகிர்ந்துகொள்ள